Projekty

  1. Analiza profilu molekularnego guza pierwotnego u chorych na raka jajnika z obecnością przerzutów do mózgowia. Kierownik projektu dr hab. n. med. Renata Duchnowska

  2. W ramach PBMC CEEOG) naukowy projekt Narodowego Centrum Nauki; SONATA-12 numer 357800; pt. Ocena profilu molekularnego przerzutów raka płuca do centralnego układu nerwowego. Kierownik projektu dr Marcin Nicoś, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (w trakcie).