Polska Grupa do Badań nad Biologią i Kliniką Przerzutów do Mózgu (PBMC)

(Polish Brain Metastasis Consortium)

 

Renata Duchnowska

  Grupa powstała w 2005 roku z inicjatywy Dr Renaty Duchnowskiej z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie w wyniku nawiązania nieformalnej współpracy przez kilka polskich ośrodków onkologicznych. Rok później Grupa nawiązała współpracę z zagranicznymi grupami badawczymi i ośrodkami akademickimi. W 2008 roku patronat nad badaniami Grupy objęła Central and East European Oncology Group (CEEOG). Obecnie członkami Grupy jest około 30 instytucji w kraju i za granicą.
dr hab. n. med. Renata Duchnowska
Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie